Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher

P5DA5050_L640

Đớp ruồi lưng xanh (con trống) – Green backed flycatcher (male), Hanoi, 4/2018

Đớp ruồi lưng xanh là chim có kích thước trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có lưng và đỉnh đầu xanh ô liu xám, lông mày và phần trên đuôi màu vàng, và mảng trắng trên cánh tối màu. Thân dưới chim trống (từ cổ họng đến phần dưới đuôi) màu vàng. Cả thân trên và thân dưới chim mái nhạt màu hơn chim trống, không có màu vàng trên đuôi và mảng trắng trên cánh.

Green backed flycatcher is common sized bird in flycatcher family (about 13 cm). Male and female are different. The male has greyish olive-green back and crown, yellow eyebrow and rump, and white patch on the dark wing. It’s undeparts (from throat to vent) are yellow. The female is duller in both upperparts and underpart with no yellow on rump or white wing-patch.

Continue reading

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis

P5DA5008_L640

Khướu mào bụng trắng – White-bellied Erpornis, 4/2018, Cúc Phương

Khướu mào bụng trắng là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ khướu mào. Chim có mào ngắn xanh lá cây, mỏ và chân màu hồng, thân trên màu xanh pha vàng và thân dưới màu xám nhạt với cổ họng trắng hơn và dưới đuôi màu vàng nhạt. Chim trống và chim mái giống nhau.

White-bellied Erpornis is a small bird (12 cm) in the Vireonidae family. It has short greenish crest, pink bill and legs, greenish yellow upper-parts and pale greyish underside with whiter throat and bright yellow vent. Both sexes are similar.

Bông lau tai vằn – Streak-eared Bulbul

P5DA3959_L1200

Bông lau tai vằn – Streak-eared bulbul, Giang Điền, 4/2018

Bông lau tai vằn là chim có kích thước trung bình (khoảng 18 cm) trong họ chào mào. Chim trống và chim mái giống nhau với thân trên màu nâu, thân dưới màu xám nhạt và dưới đuôi màu vàng. Chúng rất nổi bật với mảng tai nhiều sọc trắng (là lý do chúng được đặt tên) và mỏ nâu, chuyển dần sang hồng về gốc mỏ.

Streak-eared bulbul is medium-sized bird (about 18 cm) in bulbul family. Both sexes are similar with brownish upperparts, greyish underparts and yellowish vent. They have distinctive white -streaked ear-coverts (that reflected in it’s name), and brown bill with pinker base.

 

Brownish; paler rhroar and belly, yellowish vent, whirish-srreaked ear-coverts, pale eyes.

Chích bông nâu – Ashy tailorbird

P5DA4030_L1200

Chích bông nâu (con trống) – Ashy tailorbird (male), Giang Điền, 4/2018

Chích bông nâu là chim nhỏ (khoảng 12 cm) trong họ chiền chiện. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau với mỏ dài cong xuống về phía đầu mỏ . Chim trống có đầu màu nâu đỏ và toàn thân màu xám trong khi chim mái có đầu nhạt màu hơn và giữa thân dưới màu trắng.

Ashy tailor-bird is small bird (about 12 cm) in cisticolidae family. Male and female are slight different. They both have long bill slightly decurved towards tip. Male has rufous head  and dark grey plumage while the female has duller head and whitish on center of underparts .

Continue reading

Sẻ bụi đen – Pied Bushchat

P5DA2442_L640-2

Sẻ bụi đen (con trống) – Pied Bushchat (male), Hanoi, 2/2018

Sẻ bụi đen là chim cỡ trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống (ngoài mùa sinh sản) có lông đen pha nâu với mảng trắng trên cánh, mông và bụng dưới đuôi. Chim mái có lông màu nâu và có sọc nhẹ.

Pied bushchat is medium size bird of flycatcher family (about 13 cm). The male and female are different. The male (in non-breeding season) has blackish fringed brownish plumage with white rump, wing patch and lower belly.  The female is drab brown and slightly streaked.

Continue reading

Họa mi – Chinese Hwamei

T8B_6853_L640

Họa mi – Chinese Hwamei, Hanoi, 3/2018

Họa mi là chim cơ trung bình trong họ khướu (khoảng 22 cm). Chim có vòng mắt trắng kéo dài xuống phía sau như là mày mắt. Chim có toàn bộ lông màu nâu đỏ với nhiều sọc tối màu tên đỉnh đầu, lưng và cổ họng. Chim trống và chim mái rất giống nhau.

Chinese Hwamei is medium-sized bird in the laughingthrush family (about 22 cm). It is distinctive with white eye-ring extending backwards as a white stripe. It has reddish-brown plumage with dark steaks on the crown, back and throat. The male and female are similar.

Continue reading

Đớp ruồi xanh xám – Verditer Flycatcher

P5DA3282_L640

Đớp ruồi xanh xám (con trống) – Verditer Flycatcher (male), Hanoi, 3/2018

Đớp ruồi xanh xám là chim có kích thước lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 17 cm). Chim trống có bộ lông rất nổi bật với toàn bộ lông màu xanh da trời nhạt và khoảng đen giữa mắt và gốc mỏ. Chim mái giống như chim trống nhưng lông màu nhạt hơn.

Verditer flycatcher is large size flycatcher (about 17 cm). The male’s plumage is distinctive with full pale blue and black lores. The female is similar to the male but duller.

Continue reading