Đớp ruồi mặt đen – Slaty blue flycatcher

P5DA6784_L2048

Đớp ruồi mặt đen (con mái) – Slaty blue flycatcher (female), Hà Nội, 11/2018

Mô tả:

Đớp ruồi mặt đen là loài có kích thước trung bình trong nhóm đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống có mặt xanh đen, cổ họng trắng, thân trên đen pha xanh da trời nhạt và đuôi đen. Chim mái có thân trên màu nâu ấm, đuôi màu nâu hạt dẻ và thân dưới nâu nhạt hơn.

Description:

Slaty blue flycatcher is medium sized species in flycatcher group (about 13 cm). Male has blue-black sides of head, whitish throat, dark slaty-blue upperside and blackish tail. Female has warm brown upperparts, distinctly rufous-chestnut tail, and duller brown underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s