Rẽ mỏ rộng – Broad billed sandpiper

Rẽ mỏ rộng – Broad billed sandpiper, Thanh Trì, 10/2020

Mô tả:

Rẽ mỏ rộng là loài có kích thước trung bình trong nhóm rẽ (khoảng 17 cm). Chim có mỏ đen dài, đầu mỏ cong xuống dưới. Ngoài mùa sinh sản, chim có lông mày trắng ngắn, đầu và thân trên màu xám với nhiều sọc tối màu và thân dưới màu trắng. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Broad billed sandpiper is a medium sized species in sandpiper group (about 17 cm). It has long black bill and noticeably kinked downwards at tip. In non-breeding season, it has short white supercilium, grey head and upperparts with dark streaks and whitish underparts. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Rẽ mỏ rộng – Broad billed sandpiper, Thanh Trì, 10/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s