Khỉ đuôi lợn phương nam – Southern pig-tailed macaque, Sơn Trà 6/2017

IMG_8496_ES_1440

Male southern pig-tailed macaque can reach a weight of 5–15 kg in large males, body length from 430-695 mm, the tail length of 150-320 mm. These monkeys are buff-brown with a darker back and lighter lower parts of the body. Their common name refers to the short tail held semi-erect and reminiscent of the tail of a pig.

Khỉ đuôi lợn đực có trọng lượng từ 5-15 kg, chiều dài cơ thể từ 430-695mm đuôi dài 150-320 m. Nó có bộ lông màu vàng nhạt, lông ở lưng sậm hơn và lông phần dưới sáng hơn. Tên của loài khỉ này bắt nguồn từ cái đuôi ngắn, hay dựng lên chếch giống đuôi lợn.

IMG_8577_ES_1440

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s