Chim mào vàng – Annam Sultan Tit

5D4A1176_L2048

Chim mào vàng (chim trống) – Annam Sultan Tit (male), Bạch Mã, 9/2017

Mô tả:

Chim mào vàng annam là một phân loài trong nhóm chim mào vàng. Chim là loài có kích thước lớn nhất trong họ Bạc má (khoảng 20 cm). Chim trống có phần đầu đen bóng với chỏm mào nhỏ, cổ và thân trên đen, thân dưới nổi bật với màu vàng đậm. Chim mái có thân trên nâu đen và thân dưới vàng pha xanh ô liu.

Description:

Annam Sultan Tit is one of four subspecies in Sultan Tit group. It is largest species in Tit family (about 20 cm). Male has grossly black head with small crest, black neck and upperparts and distinctive deep yellow underparts. Female has browner and less glossy upperparts and yellowish olive-green underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s