Bạc má rừng – Yellow browed tit

P5DA3410_L2048

Bạc má rừng – Yellow browed tit, Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Bạc má rừng là loài có kích thước nhỏ nhất trong nhóm bạc má (chỉ khoảng 10 cm). Chim có bộ lông màu xanh lá cây nhạt (thân trên đậm màu hơn), lông đỉnh đầu hơi dựng, mỏ rất nhỏ và vành mắt trắng nổi bật. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Yellow-browed tit is smallest species in tit group (about 10cm). It has mostly greenish plumage (darker upperparts), slight tufted crest, very small dark bill, distinctive whitish eye-ring. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bạc má mào – Yellow cheeked tit

P5DA3801_L2048

Bạc má mào – Yellow cheeked tit, Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Bạc má mào là loài có kích thước lớn trong nhóm bạc má (khoảng 15 cm). Chim có mào dựng màu đen, má và trán màu vàng với sọc mắt đen nhỏ, mảng đen lớn từ cổ đến bụng, sườn màu trắng đục và thân trên mùa vàng olive với sọc trắng lớn trên cánh.

Description:

Yellow cheeked tit is large sized species in tit group (about 15 cm). It has erected black crest, yellow cheeks and forehead with small black eyestripe, large black patch from throat to belly, whitish frank and yellowish-olive upperpart with broad whitish wing-bars.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading

Bạc má bụng vàng – Green backed tit

20181212_bidoup_t7b02523_l640

Bạc má bụng vàng (con mái) – Green backed tit (con trống), Đà lạt, 12/2018

Mô tả:

Bạc má bụng vàng là loài có kích thước trung bình trong nhóm bạc má (khoảng 13 cm). Chim có đầu đen với má trắng, thân trên xanh lá nhạt với hai sọc trắng ở cánh và thân dưới màu vàng nhạt có sọc đen đậm từ cổ đến đuôi. Chim mái có màu vàng đậm hơn và sọc đen nhỏ hơn.

Description:

Green backed tit is medium sized species in the tit group (about 13 cm). It has black head with white cheeks, greenish upperparts with two white wing-bars and pale yellow underparts with very broad black stripe from throat to vent. The female has yellower underparts with smaller black stripe.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Bạc má – Great tit

T8B_6377_L640

Bạc má  – Great tit, Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Bạc má là loài có rất nhiều phân loài. Tại miền Bắc Việt NamChim có lưng xám, đầu đen không có mào, má trắng, phần thân dưới và dải trắng trên cánh. Đuôi và một phần giữa dưới đuôi màu đen, phần ngoài màu trắng. Chim mái có vệt đen giữa thân dưới nhỏ hơn so với chim trống.

Description:

Great tit  is a species with multiple subspecies. In the Northern part of Vietnam, it has grey back, a black hood without crest, white cheek patch, white undersides, and a white wing-bar. The tail and the under-tail coverts towards the centre are black but white on the sides. The female has a narrower black ventral line than the male.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Chim mào vàng – Annam Sultan Tit

5D4A1171_L640

Chim mào vàng (chim trống) – Annam Sultan Tit (male), Bạch Mã, 9/2017

Mô tả:

Chim mào vàng annam là một phân loài trong nhóm chim mào vàng. Chim là loài có kích thước lớn nhất trong họ Bạc má (khoảng 20 cm). Chim trống có phần đầu đen bóng với chỏm mào nhỏ, cổ và thân trên đen, thân dưới nổi bật với màu vàng đậm. Chim mái có thân trên nâu đen và thân dưới vàng pha xanh ô liu.

Description:

Annam Sultan Tit is one of four subspecies in Sultan Tit group. It is largest species in Tit family (about 20 cm). Male has grossly black head with small crest, black neck and upperparts and distinctive deep yellow underparts. Female has browner and less glossy upperparts and yellowish olive-green underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading