Cò thìa mặt đen – Blackfaced Spoonbills

P5DA8633_L640
Cò thìa mặt đen – Blackfaced Spoonbills, Xuân Thủy, 1/2018
P5DA8433_L640
Cò thìa mặt đen – Blackfaced Spoonbills, Xuân Thủy, 1/2018

 

Mô tả:

Cò thìa mặt đen là một loài chim nước lớn với mỏ đặc trưng giống như một cái thìa. Loài này có phần mặt đen nhẵn và một bộ lông trắng nổi bật. Chim kiếm ăn bằng phương pháp mò, lội nước và quét mỏ từ bên này sang bên kia để kiếm thức ăn.

Description:

The Black-faced Spoonbill (Platalea minor) is a large white wading bird with a distinctively shaped beak-looking like a spoon. It has bare and black face and white plumage. It uses  a tactile method of feeding, wading in the water and sweeping their beaks from side-to-side to detect prey.

Clips:

Thông tin thú vị:

Cò thìa mặt đen đến năm 2012 được ghi nhận là 2692 con với ước tính tổng số khoảng 1600 con.

Interesting facts:

The black-faced spoonbill population in the 2012 census was recorded at 2,693 birds, with an estimation of 1,600 mature birds. 

Map 1. Locations of International Black-faced Spoonbill Census 2003. 1) Fukoka, Japan; 2) Saga, Japan; 3) Nagasaki, Japan; 4) Kumamoto, Japan; 5) Kagoshima, Japan; 6) Miyazaki, Japan; 7) Okinawa Island, Japan; 8) Jeju Island, South Korea; 9) Yenchang, Jiangsu; 10) Chongming Dao, Shanghai; 11) Ilan, Taiwan; 12) Pa Chung River, Taiwan, 13) Tsengwen Estuary, Taiwan; 14) Szu-tsao, Taiwan; 15) Mai Po and Inner Deep Bay, Hong Kong; 16) Futian, Shenzhen; 17) Panyu, Guangzhou; 18) Taipa, Macao; 19) Red River Delta, Vietnam; 20) Phentchaburi, Thailand; 21) Batanes, the Philippines. Source: http://www.birdskorea.org/Birds/Miscellaneous/BK-BM-Black-faced-Spoonbill-Census-2003-01.shtml

 

T8B_4498_L640

P5DA8408_L640

P5DA8403_L640

P5DA8400_L640

P5DA8209_L640

P5DA8631_L640

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s