Cốc đen – Little cormorant

P5DA6252_L2048

Cốc đen – Little cormorant, Tràm Chim, 6/2020

Mô tả:

Cốc đen là loài có kích thước nhỏ nhất trong nhóm cốc (khoảng 52 cm). Chim có cổ ngắn,  mỏ ngắn cứng, lông đen bóng với cằm trắng. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Little cormorant is smallish species in cormorant group (about 52 cm). It has short neck,  short and stubby bill, glossy black plumage with white chin. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA3916_L2048

Cốc đen – Little cormorant, Mã Đà, 4/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s