Chiền chiện bụng vàng – Yellow bellied prinia

P5DA3697_L2048

Chiền chiện bụng vàng – Yellow bellied prinia, Hà Nội, 2/2019

Mô tả:

Chiền chiện bụng vàng là loài có kích thước tương tự như những loài khác trong nhóm chiền chiện (khoảng 13 cm). Chim có đỉnh đầu và hai bên mặt màu xám tương phản với cổ và ngực tên màu trắng đục, bụng và bao đuôi màu vàng nhạt, và đuôi thẳng dài. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Yellow bellied prinia is medium sized species in prinia group (about 13 cm). It has greyish crown and head-sides contrasting with buffish-white throat and upper breast, light yellow belly and undertail coverts and long graduated tail. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s