Đớp ruồi Thiên đường Châu Á – Asian paradise flycatcher

P5DA5759_L2048

Đớp ruồi Thiên đường Trung quốc (con trống) – Chinese paradise flycatcher (make),    Hanoi, 5/2019

P5DA5781_L2048

Đớp ruồi thiên đường Trung quốc (con  mái) – Chinese paradise flycatcher (female), Hanoi, 5/2019

Mô tả:

Đớp ruồi thiên đường Trung quốc, một trong ba phân loài của Đớp ruồi thiên đường Châu Á, có kích thước tương đối lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 22 cm không kể đuôi trung tâm rất dài tới 30 cm của con trống). Chim có đỉnh đầu đen, mặt và ngực màu xám với vòng mắt xanh, thân trên màu nâu hạt dẻ và thân dưới màu trắng.

Description:

Amur paradise flycatcher (or Chinese  paradise flycatcher) is one of  three subspecies of Asian paradise flycatcher who is relatively large sized in flycatcher family (about 22 cm, excluding elongated central tail of up to 30 cm of the male).  It has glossy black hood, grey face and breast with dark blue eye-ring, chestnut upperparts, and white underpart.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8C_1643_L640-2

Đớp ruồi Thiên đường Trung quốc (con mái) – Chinese paradise flycatcher (female),     Hanoi, 5/2018

One thought on “Đớp ruồi Thiên đường Châu Á – Asian paradise flycatcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s