Chèo bẻo xám mặt trắng – Chinese white faced drongo

20190505_VuonNhan_T9E02198_L2048

Chèo bẻo xám mặt trắng – Chinese white faced drongo, Thanh Trì, 12/2019

Chèo bẻo xám mặt trắng là loài có kích thước trung bình trong nhóm chèo bẻo (khoảng 24 cm). Chim có mặt trắng, trán và cằm đen, thân trên màu xám tro đặc trưng với đuôi hơi chẻ và thân dưới màu trắng với ngực màu xám nhạt. Chim trống và mái giống nhau.

Chinese white-faced drongo is medium sized species in drongo group (about 24 cm). It has white mask, blackish forehead and chin, distinctive ashy-grey upperparts with nearly forktail, and whitish underparts with light grey breast. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Chèo bẻo xám mặt trắng là một trong ba loài phụ của chèo bẻo xám di cư đến Việt Nam từ tháng 9 đến tháng 4.

Interesting facts:

Chinese white faced drongo is one of there subspecies of ashy drongo which migrates to Vietnam from September to April

P5DA0524_L2048

Chèo bẻo xám mặt trắng – Chinese white faced drongo, Tam Trúc, 10/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s