Trảu xanh nhỏ – Little green bee eater

Trảu xanh nhỏ – Little green bee eater, 9/2020

Mô tả:

Trảu xanh nhỏ là loài nhỏ nhất trong nhóm trảu (khoảng 18 cm). Chim có đỉnh đầu, gáy màu nâu, cổ họng màu xanh lá cây với cằm và má màu xanh da trời, cánh và lông bao đuôi trên màu xanh lá cây. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Little green bee-eater is the smallest species in bee-eater group (about 18 cm). It has chestnut crown to upper mantle, green throat with light blue chin and cheeks, green wing and uppertail. Male and female are similar.

Clips: N/A

Thông tin thú vị: N/A

Interesting facts: N/A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s