Hút mật ngực đỏ – Black throated sunbird

Hút mật ngực đỏ (con non) – Black throated sunbird (juvenile), Khâu cọ, 10/2020
Langbian sunbird – Hút mật ngực đỏ Langbian, 10/2018

Mô tả:

Hút mật ngực đỏ là loài có kích thước trung bình trong nhóm hút mật (khoảng 12 cm). Chim trống có họng và đỉnh đầu màu xanh da trời đậm ánh tím, ngực màu cam đỏ với nhiều sọc vàng, thân dưới màu trắng vàng. Chim mái có bộ lông phần lớn màu nâu. Chim trống non ngực ít màu cam đỏ hơn chim trưởng thành. Có một loài phụ phân bố trên cao nguyên Đà Lạt gọi là Hút mật ngực đỏ Langbian.

Description:

Black throated sunbird is medium sized species in sunbird group (about 12 cm). Male has distinctive iridescent purple-blue throat and cap, yellow-streaked orange-scarlet breast, whitish-yellow belly. Female has mostly brown plumage. Juvenile has less orange in breast. There is subspecies in Dalat Plateau called Langbian sunbird.

Clip:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Hút mật ngực đỏ (con non) – Black throated sunbird (juvenile), Khâu cọ, 10/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s