Sáo mỏ ngà – Crested myna

Sáo mỏ ngà – Crested myna, Thanh Tri, 12/2021

Mô tả:

Sáo mỏ ngà là loài có kích thước trung bình trong nhóm sáo (khoảng 25 cm). Chim có bộ lông đen bóng với mảng nhỏ trắng ở cánh bay và điểm cuối lông đuôi ngoài màu trắng, mỏ màu ngà voi, mắt màu cam nhạt, mào dựng ngắn. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

The crested myna is a medium sized species in the myna group (about 25 cm). It has a glossy-blackish plumage with narrow white fringes and narrow white tips to outertail-feathers, ivory-colored bill, pale orange eyes and short crest. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị: Sáo mỏ ngà rất dễ nhầm với sáo mỏ vàng vì nó có cùng kích thước và màu lông tương tự nhau.

Interesting facts:

Crested myna is very similar to great myna since they both have same size and similar appearance.

Sáo mỏ ngà – Crested myna, Thanh Tri, 12/2021

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s