Giẻ cùi vàng – White winged magpie

Giẻ cùi vàng – White winged magpie, Măng Đen, 2/2022

Mô tả:

Giẻ cùi vàng là loài có kích thước trung bình trong nhóm giẻ cùi (khoảng 45 cm). Chim có mỏ màu da cam đậm, vòng mắt vàng nhạt, đầu, ngực trên và thân trên màu nâu đậm với các mảng trắng lớn trên cánh và đỉnh đuôi.

Description:

White winged magpie is a medium sized species in the magpie group (about 45 cm). It has an orange bill, pale yellowish eye-ring, dark brown head, upper breast and upperparts with unmistaken white markings on wing-coverts, and rail-rips

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Giẻ cùi vàng – White winged magpie, Măng Đen, 2/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s