Gõ kiến lùn đầu vàng – Speckled piculet

Gõ kiến lùn đầu vàng (con trống) – Speckled piculet (male), Măng Đen, 2/2022

Mô tả:

Gõ kiến lùn đầu vàng là loài rất nhot trong nhóm gõ kiến lùn (khoảng 10 cm). Chim có mày và sọc dưới miệng trắng rộng, thân dưới trắng với nhiều chấm và sọc đen đậm, thân trên và cánh màu vàng olive. Chim trống có trán mầu đỏ nâu vảy đen trong khi trán chim mái chỉ màu xanh olive.

Description:

The speckled piculet is very small species in the piculet group (about 10 cm). It has a broad white supercilium and moustachial stripe, whitish underparts with bold blackish spots and bars, yellowish olive upperparts and wing. Male has rufous-buff forehead with blackish scales while female’s forehead is olive-green

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Gõ kiến lùn đầu vàng (con trống) – Speckled piculet (male), Măng Đen, 2/2022
Gõ kiến lùn đầu vàng (con trống) – Speckled piculet (male), Măng Đen, 2/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s