Cò ruồi – Cattle egret

IMG_9755_ES_1440

Cò ruồi – Cattle egret, Vân Long, 04/2017

Cò ruồi vào mùa hè có lông ở đầu, cổ, ngực dài và thưa, màu hung vàng cam. Các lông ở vai cùng màu kéo dài phủ cả lưng đến tận mút đuôi. Phần còn lại của bộ lông trắng. Hàng nghìn con cò ruồi được tìm thấy tại Vân Long – Ninh Bình vào đầu tháng 4/2017.

The cattle egret (Bubulcus ibis -cò ruồi) is a cosmopolitan species of heron (family Ardeidae). Thousands of them were seen in Van Long in mid April 2017.

IMG_9749_ES_1440

IMG_9746_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s