Cò ruồi – Cattle egret

IMG_9755_ES_1440

Cò ruồi – Cattle egret, Vân Long, 04/2017

Mô tả:

Cò ruồi có kích thước trung bình trong nhóm cò (khoảng 51 cm). Chim vào mùa sinh sản có lông ở đầu, cổ, ngực dài và thưa, màu hung vàng cam. Các lông ở vai cùng màu kéo dài phủ cả lưng đến tận mút đuôi và phần còn lại của bộ lông màu trắng. Ngoài mùa sinh sản lông chim toàn màu trắng.

Description:

The cattle egret is a medium sized species in egret group (51 cm). In breeding season, it has extensively rufous-buff head and neckwith short rufous-buff nape and breast-plumes, long rufous buff back-plumes and more yellowish legs and feet. It’s plumage is mainly white in non-breeding season.

Clips:

Thông tin thú vị: N/A

Interesting facts: N/A

IMG_9749_ES_1440

IMG_9746_ES_1440

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s