Vạc xám – Black-crowned night heron

IMG_9361_ES_1440

Vạc xám (con trưởng thành) – Black-crowned night heron (adult), Ba Vì, 7/2017

Vạc xám trưởng thành rất khách với các loài khác trong họ diệc với mỏ, chân và cổ ngắn. Chim có chiều dài khoảng 60 cm, đỉnh đầu và lưng màu đen và phần còn lại màu trắng hoặc xám, mắt đỏ và chân ngắn màu vàng. Chim có cánh trên màu xám nhạt và dưới cánh màu trắng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Black Crowned night heron is different from others in heron family with short bill, legs, and necks. It is  approximately 60 cm long . It has a black crown and back with the remainder of the body white or grey, red eyes, and short yellow legs. It has pale grey wings and white under parts. The sexes are similar in appearance .

 

IMG_9365_ES_1440

Vạc xám (con trưởng thành) – Black-crowned night neron (adult), Ba Vì, 7/2017

IMG_9376_ES_1440

Vạc xám (con non) – Black-crowned night heron (immature), Ba Vì, 7/2017

Vạc xám non màu xám nâu nhạt với nhiều đốm trắng hoặc xám trên đầu, cánh và lưng. Phần thân dưới mờ hơn có sọc màu nâu. Chim non có mắt vàng cam và chân màu  xanh xám.

Immature birds have dull grey-brown plumage on their heads, wings, and backs, with numerous pale spots. Their underparts are paler and streaked with brown. The young birds have orange eyes and duller yellowish-green legs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s