Vạc – Black-crowned night heron

P5DA4792_L2048

Vạc (con trống) – Black-crowned night heron (male), Thanh Miện, 5/2020

P5DA4535_L2048

Vạc (con non) – Black-crowned night heron (juvenile), Thanh Miện, 5/2020

Mô tả:

Vạc có chiều dài khoảng 60 cm. Con trống có đỉnh đầu và lưng màu đen và phần còn lại màu trắng hoặc xám, mắt đỏ và chân ngắn màu vàng. Chim có cánh trên màu xám nhạt và dưới cánh màu trắng.  Vạc xám non màu xám nâu nhạt với nhiều đốm trắng hoặc xám trên đầu, cánh và lưng. Phần thân dưới mờ hơn có sọc màu nâu. Chim non có mắt vàng cam và chân màu  xanh xám.

Description:

Black Crowned night heron is  approximately 60 cm long . Male has a black crown and back with the remainder of the body white or grey, red eyes, and short yellow legs. It has pale grey wings and white under parts. Juvenile has dull grey-brown plumage on their heads, wings, and backs, with numerous pale spots. Their underparts are paler and streaked with brown. It has orange eyes and duller yellowish-green legs

Clips:

Thông tin thú vị:

Vạc  trưởng thành rất khác với các loài khác trong họ diệc với mỏ, chân và cổ ngắn.

Interesting facts:

Black Crowned night heron is different from others in heron family with short bill, legs, and necks

IMG_9376_L2048

Vạc xám (con mái) – Black-crowned night heron (female), Ba Vì, 7/2017

IMG_9365_L2048

Vạc xám (con trưởng thành) – Black-crowned night heron (adult), Ba Vì, 7/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s