Vạc xám – Black-crowned Night Heron

IMG_9361_ES_1440

Adults are approximately 64 cm (25 in) long and weigh 800 g (28 oz).

Vạc xám trưởng thành dài khoảng 64 cm và nặng đến 800 g. Trước mắt, trán, lông mày và lông seo của chim trưởng thành có màu  trắng. Đỉnh đầu, gáy, mào, lưng và vai xám đen có ánh xanh. Cằm, họng, trước cổ, giữa ngực, bụng và dưới đuôi trắng. Phần còn lại của bộ lông xám tro hơi nhạt ở cổ và thẫm hơn ở cánh và đuôi. Vào mùa đông, ánh xanh ở bộ lông nhạt hơn so với bộ lông mùa hè.

Vạc xám non màu nâu, đốm trắng hoặc xám trên đầu, cánh và lưng. Phần thân dưới mờ hơn có sọc màu nâu. Chim non có mắt vàng cam và chân màu  xanh xám.

Black Crowned Night Heron has a black crown and back with the remainder of the body white or grey, red eyes, and short yellow legs. They have pale grey wings and white under parts. Two or three long white plumes, erected in greeting and courtship displays, extend from the back of the head. The sexes are similar in appearance although the males are slightly larger. Black-crowned night herons do not fit the typical body form of the heron family. They are relatively stocky with shorter bills, legs, and necks than their more familiar cousins, the egrets and “day” herons. Their resting posture is normally somewhat hunched but when hunting they extend their necks and look more like other wading birds

Immature birds have dull grey-brown plumage on their heads, wings, and backs, with numerous pale spots. Their underparts are paler and streaked with brown. The young birds have orange eyes and duller yellowish-green legs

Vạc xám trưởng thành:

IMG_9365_ES_1440

Vạc xám non:

IMG_9376_ES_1440

IMG_9273_ES_1440

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s