Chim sẻ – Eurasian Tree Sparrow

T8A_6422_L640

Chim sẻ – Eurasian Tree Sparrow, Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Chim sẻ cây có đỉnh đầu và gáy màu nâu đỏ, mắt đen và cổ đen và có một mảng đen nổi bật trên má màu trắng. Con trống và con mái có màu lông giống nhau. Chúng thường rất phổ biến tại các khu vực thành phố.

Description:

Eurasian Tree Sparrow has rufous crown and nape, black eye, black throat, and a black patch on each pure white cheek. Males and female look similar. They are more common and are often found in urban areas.

Clips:

Specially thank for this great contribution from Mark Avibirds.com

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s