Sẻ bụ đầu đen – Siberian Stonechat

P5DA3196_L2048

Sẻ bụ đầu đen (con trống)- Siberian stonechat (male), Vân Long, 11/2017

P5DA1228_L2048

Sẻ bụ đầu đen (con mái mùa không sinh sản)- Siberian Stonechat (female in non breeding season), Xuân Thủy, 8/2018

Mô tả:

Sẻ bụ đầu đen là một trong năm loài sẻ bụ và là loài duy nhất có thể quan sát được ở Việt Nam và chỉ vào mùa đông. Đây là một loài chim sẻ nhỏ (khoảng 13 cm). Con đực trong mùa không sinh sản có mặt nạ đen nhỏ hơn vào mùa sinh sản, vòng cổ trắng, lưng nâu (thay vì màu đen trong mùa sinh sản), phần thân dưới nhạt màu hơn với ít màu cam hơn trên ngực và phần dưới đuôi trắng. Con mái có phần thân trên, mặt và đầu màu nâu nhạt, có mảng trắng ở cổ (không toàn bộ cổ) và phần dưới đuôi màu vàng pha hồng nhạt.

Description:

Siberian Stonechat (Saxicola maurus) is one of five stonechat and  was only one which is able to see in Vietnam only in winter time. It is small passerine bird (about 13 cm long). The male in non-breeding season has a smaller dark mask than in breeding season, a conspicuous white collar, brown back (instead of black back in breeding season), paler underpart with less orange on the breast, and white rump.  The female has pale brown upperparts, face and head, and white neck patches (not a full collar) and a pale, pinkish-yellow rump.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8A_8362_L640-2

Sẻ bụ đầu đen (con trống, mùa không sinh sản)- Siberian Stonechat (male in non breeding season), Hồ Tây, Hà Nội, 11/2017

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s