Chèo bẻo bờm – hair-crested drongo

P5DA1611_L2048

Chèo bẻo bờm – hair-crested drongo, Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Phần lớn thân của chèo bẻo bờm màu đen nhưng có phần trên cánh màu xanh da trời đậm ánh thép. Chim được nhận dạng bởi đuôi dài cong phần ngoài đuôi và chẻ ra hai bên cùng với điểm trắng xung quanh cổ và ngực.

Description:

Hair-crested drongo is generally black but long, dark-blue upper-wing. It is identified by black, long, outcurved and forked tail and white spots around its neck and chest.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8A_6458_L640

Chèo bẻo bờm – hair-crested drongo, Nam Cát Tiên, 9/2017

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s