Tu hú châu Á – Asian Koel

T8A_9350_L640

Tu hú châu Á (chim mái) – Asian Koel (female), Hà Nội, 11/2017

Mô tả:
Tu hú (con mái) là chim có kích thước tương đối lớn (dài khoảng 40 cm). Chim mái có bộ lông đen hoặc nâu đên với rất nhiều sọc, chấm màu trắng trong khi chim trống có bộ lông xanh đen đậm.

Description

Asian koel (female) is relatively large sized bird (about 40 cm). It has generally blackish to blackish-brown plumage with heavily  mottled white while The male has glossy blue-black plumage. Both sexes has stout greenish bill, red eyes and pale grey legs and feet.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

T8A_9327_L640T8A_9345_L640T8A_9368_L640

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s