Oanh đuôi trắng – White tailed robin

P5DA5737_L2048
Oanh đuôi trắng (con trống) – White tailed robin (male), Hà Nội, 11/2018
P5DA5838_L2048
Oanh đuôi trắng (con mái) – White tailed robin (female), Hà Nội, 11/2018

Mô tả:

Oanh đuôi trắng là loài có kích thước lớn trong nhóm Oanh (khoảng 19 cm). Chim trống và mái rất khác nhau. Chim trống toàn bộ lông xanh đen với ánh xanh dương từ đỉnh đầu tới trán và vai. Chim mai chỉ có bộ lông màu nâu xám. Cả chim trống và chim mái đều có hai sọc trắng ở hai bên đuôi.

Description:

White-tailed robin is a large sized species in the robin group (about 19 cm). Male and female are very different. Male has a whole bluish-black plumage with shiny mid-blue forehead and shoulder patch. Female has mostly brownish-grey plumage. Both sexes have two small white streaks in the upper-tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s