Oanh đuôi trắng – White tailed robin

P5DA5737_L2048

Oanh đuôi trắng (con trống) – White tailed robin (male), Hà Nội, 11/2018

P5DA5838_L2048

Oanh đuôi trắng (con mái) – White tailed robin (female), Hà Nội, 11/2018

Mô tả:

Chim oanh đuôi trắng trống và mái rất khác nhau. Chim trống có toàn bộ lông xanh đen với ánh xanh dương từ đỉnh đầu đến trán và xuống vai trong khi chim mái chỉ có bộ lông màu nâu xám. Chim trống non (trên hình) có ít lông mầu nâu trên cánh hơn con trống trưởng thành. Cả chim trống và mái đều có hai sọc trắng ở hai bên đuôi.

Description:

White tailed robin is very different in sexes. The male plumage is bluish-black, with shiny mid-blue forehead to brow and shoulder patch while the female has brownish-grey plumage. The immature male (in the photo) has less brown in their wings comparing with the adult. Both sexes have two small white patches at both sides of the tail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8B_1448_L640

Oanh đuôi trắng (con trống) – White tailed robin (male), Hà Nội, 12/2017

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s