Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch

P5DA0695_L640
Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch, Hà Nội, 2/2017

Mô tả:

Sẻ thông đầu xám là một loài sẻ có kích thước trung bình, dài khoảng 13 cm với mỏ khỏe, và đuôi ngắn chẻ vừa. Chim có mảng tối màu xung quanh mắt, đầu đến gáy màu xám và có sọc trắng nổi bật trên cánh màu đen. Lưng chim màu nâu tối với gốc đuôi màu vàng sáng. Phần thân dưới chim màu nâu nhạt. Chim trống và mái tương đối giống nhau.

Description:

The grey-capped greenfinch is a medium sized finch about 13 cm in length, with a strong bill and a short slightly forked tail. It has dark patches around it’s eyes, the grey from the the head to nape and distinctive white streaks in the black wings. It’s back is dark brown with bright yellow rump. The underpart is light brown. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA0782_L640
Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch, Hà Nội, 2/2017
T8B_1712_L640
Sẻ thông đầu xám – Grey-capped greenfinch, Hà Nội, 2/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s