Voọc đầu vàng – Golden-headed langur

P5DA5574_L640

Voọc đầu vàng (con đực đầu đàn) – Golden-headed langur (mature male), Cát bà, 11/2017

Mô tả:

Voọc đầu vàng là loài linh trưởng được đánh giá là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Cơ thể bao phủ một bộ lông màu nâu đen, chân và tay đen, đỉnh đầu, ngực và vai có lông từ vàng óng đến vàng và đuôi rất dài màu đen. Con đực và con cái giống nhau. Con non mới sinh có lông vàng cam toàn cơ thể.

Description:

Golden-headed langur is a critically endangered langur.  It has thick dark brown-to-black hair, hand and feet are black, crown, cheeks and neck are golden to yellowish and black and very long tail. Both sexes are similar. Babies are colored golden-orange.

Clips:

Thông tin thú vị: Vooc đầu vàng đang trên bờ vực tuyệt chủng với tổng số cá thể chỉ còn khoảng 60 con với ba đàn.

Interesting facts: it is on the brink of extinction, with about 60 individuals divided into three families.

P5DA5446_L640

P5DA5643_L640

 

Reference clip from VTV:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s