Rẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail,

P5DA0152_L2048

Rẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail, Hà Nội, 12/2018

Mô tả:

Rẻ quạt họng trắng có bộ lông màu nâu đen đậm. Chim có đuôi hình quạt tối màu với đỉnh cuối lông đuôi màu trắng và có sọc trắng trên mắt và ngang cổ. Chim có mỏ ngắn màu đen, cánh dài tối màu. Cả phần thân dưới của chim màu đen pha nâu.

Description:

The white-throated fantail has dark brownish black plumage. It has a dark fan-shaped tail, edged in white and white streak above eyes and throat. It has a short black bill, long dark wings. The under-part of the bird is greyish black.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA8380_L2048

Sẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail, Hà Nội, 12/2018

 

 

 

 

2 thoughts on “Rẻ quạt họng trắng, White-throated Fantail,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s