Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber

P5DA2043_L2048

Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber, Hà Nội, 10/2017

Mô tả:

Plain-tailed warber is small sized warber (about 11 cm) with greenish upper part and yellowish underpart. It has yellow eye ring , yellow bill and leg. It has dull pale grey stripes from crown to back.

Description:

Chích đớp ruồi đuôi xám là loài chích có kích thước nhỏ (khoảng 11 cm) với phân thân trên màu xanh, thân dưới màu vàng. Chim có vành mắt vàng, mỏ và chân vàng. Chim cũng có các sọc xám nhạt từ đỉnh đầu đến lưng.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s