Chim di đá – Scaly-breasted Munia

P5DA9615_L640

Chim di đá – Scaly-breasted Munia, Sơn Trà, 1/2018

Chim di đá có phần thân trên màu nâu, mỏ rộng và tối màu, phần thân dưới nổi bật với vảy xếp màu da (từ ngực đến sườn) và đuôi màu nâu.

Scaly-breasted munia has brown upper-part, a dark conical bill, distinctive scale-like feather markings on underpart (from breast to flanks) and a brown tail.

Continue reading

Chích lá – Large-billed leaf warbler

P5DA9802_L640

Chích lá mỏ rộng – Large-billed leaf warbler, Hà Nội, 11/2017

Chích lá mỏ rộng là chim chích xanh lá có kích thước lớn khoảng (13 cm) với sọc trắng dài trên mắt, sọc ngang mắt xanh ô liu rộng và mỏ lớn đen với gốc mỏ dưới màu vàng cam. Chim có phần thân trên xanh lá đậm, thân dưới xám nhạt và phần dưới đuôi trắng.

Large-billed leaf warbler is a large-sized dark greenish leaf-warbler (about 13 cm)  with long white supercilium, broad olive eyestripe and large dark bill with pale orange base of lower mandible. It has greenish-olive upperpart, pale grayish underpart and white vent.

P5DA9805_L640

Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber

P5DA2043_L640

Chích đớp ruồi đuôi xám – Plain-tailed warber, Hà Nội, 10/2017

Plain-tailed warber is small sized warber (about 11 cm) with greenish upper part and yellowish underpart. It has yellow eye ring , yellow bill and leg. It has dull pale grey stripes from crown to back.

Chích đớp ruồi đuôi xám là loài chích có kích thước nhỏ (khoảng 11 cm) với phân thân trên màu xanh, thân dưới màu vàng. Chim có vành mắt vàng, mỏ và chân vàng. Chim cũng có các sọc xám nhạt từ đỉnh đầu đến lưng.

Chích mỏ rộng – Thick billed warbler

T8A_5689_L640

Chích mỏ rộng – Thick billed warbler, Hà Nội, 10/2017

Chích mỏ rộng là loài chích tương đối lớn. Lưng chim màu nâu đậm và phần thân dưới thì màu nâu sáng. Đỉnh đầu có lông dựng tròn, mỏ ngắn và thẳng.

Thick billed warbler is a large warbler. It has an unstreaked brown back and buff underparts. The forehead is rounded, and the bill is short and pointed.

Continue reading

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler

P5DA1146_L640

Chích chạch má vàng – Pin-striped Tit Babbler, Cúc Phương, 9/2017

Chích chạch má vàng là chim chích nhỏ với mỏ cứng khỏe. Thân trên của chim màu nâu với đỉnh đầu màu nâu đậm và một sọc vàng trên mắt. Thân dưới màu vàng nhạt với sọc đen nhỏ trước ngực.

Pin-striped tit-babbler is a small, strong-billed babbler. The upper-part of the bird is brown with chestnut crown and yellow strip above it’s eye. The under-part is pale yellow with narrow black breast streaks.

Continue reading

Chích mào phương đông – Eastern-Crowned Warbler

P5DA0270_L640

Chích mào phương đông – Eastern-Crowned Warbler, Sơn Trà, 09/2017

Chích mào phương đông rất giống với chích mày vàng, chích phương bắc nhưng có sọc màu nhạt dễ nhận trên đỉnh đầu tối màu hơn, mỏ dài hơn với phần trên hàm dưới đậm phần dưới nhạt (cuối có điểm tối ở điểm đầu), có phần lông thân trên xanh nhiều mầu vàng, phần dưới trắng hơn và phần dưới đuôi vàng nhạt.

Eastern-Crowned Warbler is similar to Arctic Warbler, Yellow-browed Warbler, but as well-defined pale median stripe on darker crown, longer bill with dark upper mandible and pale lower mandible (with no dark tip),  yellower-green upperparts, whiter underparts and pale yellow undertail-coverts.