Oanh cổ đỏ – Siberian Rubythroat

P5DA4594_L640

Oanh cổ đỏ (con trống)- Siberian Rubythroat (male), Hà Nội, 2/2018

P5DA0390_L640

Oanh cổ đỏ (con trống non)- Siberian Rubythroat (male first winter), Hà Nội, 2/2018

P5DA0560_L640

Oanh cổ đỏ (con trống non)- Siberian Rubythroat (male first winter), Hà Nội, 2/2018

Oanh cổ đỏ là một loài chim nhỏ trong (khoảng 15cm) trong họ hoét, nổi bật với mỏ nhỏ màu đen ở giữa hai sọc trắng trên lông mày và hàm dưới. Chim có bộ lông màu nâu xám nhưng phần thân dưới nhạt hơn. Chim trống có cổ họng màu đỏ ruby nhưng cổ họng chim mái màu trắng. Màu đỏ ở cổ họng chim trống trong mùa đông đầu tiên nhạt hơn rất nhiều.

Siberian Rubythroat is small sized species (about 15cm) in the thrush family with  distinctive short white supercilium, white submoustachial stripe and small black bill. It has brownish-grey plumage but lighter underpart. The male has ruby throat but female has white throat. The throat of male in the first winder is much less brilliant.

P5DA0582_L640

P5DA0643_L640

P5DA0349_L640

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s