Lách tách vành mắt – Mountain fulvetta

P5DA1744_L2048
 Lách tách vành mắt – Mountain fulvetta, Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Lách tách vành là loài có kích thước trung bình trong nhóm lách tách (khoảng 14 cm). Chim có lông mặt xám với vạch đen trên mắt, đầu đến lưng trên xám đá, lưng và đuôi màu nâu và thân dưới màu trắng.

Description:

Mountain fulvetta is medium sized species in the fulvetta group (about 14 cm). It has a grey face, blackish lateral crown-stripes, slate grey from crown to upper mantle with warm brown back and tail, and whitish underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 Lách tách vành mắt – Mountain fulvetta, Đà Lạt, 7/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s