Bông lau Trung quốc – Light vented bulbul

P5DA9479_L1024

Bông lau Trung Quốc – Light vented bulbul, Thanh Trì, 2/2020

Mô tả:

Bông lau Trung Quốc là loài có kích thước trung bình trong họ bông lau (khoảng 19 cm). Đầu chim màu đen với mảng lông trắng nhỏ bên cạnh gần tai nhưng không có mảng lông trắng lớn từ sau lông mày đến gáy. Chim có thân trên màu xám với lông đầu cánh màu vàng, lông thân dưới trắng đặc biệt là lông dưới đuôi. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Light vented bulbul (P.s.hainanus) is medium size species in bulbul family (about 19 cm). It has black head with small whitish patch on ear-coverts but without white patch from rear supercilium to nape. It has dark grey upper-part with yellowish-green fringes to wing, white under-part especially the undertail-coverts. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA9445_L1024

Bông lau Trung Quốc – Light vented bulbul, Thanh Trì, 2/2020

P5DA8536_L2048

Bông lau Trung Quốc – Light vented bulbul, Cát Bà, 12/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s