Mỏ rộng đen – Dusky broadbill

P5DA4689_L2048

Mỏ rộng đen – Dusky broadbill, Thác Mai, 8/2018

Mô tả:

Mỏ rộng đen là loài có kích thước lớn nhất trong năm loài mỏ rộng ở Việt Nam (khoảng 28 cm). Bộ lông chim hầu hết màu đen, chỉ ngực trên màu vàng với mỏ lớn màu hồng, và mảng nhỏ màu trắng tại gốc lông cánh chính. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Dusky broadbill is the biggest bird among five broadbill species in Vietnam (about 28 cm). It has a black plumage with with contrasting huffish throat and massive pink bill, and small white patch at base of primaries.  Both sexes are alike.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA4329_L2048

Mỏ rộng đen – Dusky broadbill, Thác Mai, 8/2018

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s