Chim xanh bụng vàng – Orange-bellied leafbird

P5DA9907_L2048

Chim xanh bụng vàng (con trống) – Orange-bellied leafbird (male), Bạch Mã, 10/2018

P5DA9889_L2048

Chim xanh bụng vàng (con mái) – Orange-bellied leafbird (female), Bạch Mã, 10/2018

Mô tả:

Chim xanh bụng vàng là một trong ba loài chim xanh có thể quan sát được tại Việt Nam. Chim có kích thước tương tự như các loài chim xanh khác (dài khoảng 18 cm). Con trống có màu sắc sặc sỡ với mảng xanh da trời đậm ở cổ họng và ngực trên, vàng da cam từ phần ngực dưới đến đuôi, xanh lá cây ở lưng và xanh da trời ở đuôi và lông cánh chính. Con mái tương tự như chim xanh mái khác với màu lông chủ đạo là màu xanh lá cây.

Description:

Orange-bellied leafbird is one of three leafbird which can be seen in Vietnam. It is similar size with others (about 18 cm).  Male is colorful with as a black and blue patch over its throat and chest, dull yellowish-orange lower breast to vent,  a green back, and a blue tail and flight feathers. Female is similar to other leafbirds, with overall green plumage.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA9913_L2048

Chim xanh bụng vàng (con trống) – Orange-bellied leafbird (male), Bạch Mã, 10/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s