Mi Langbian – Grey-crowned Crocias

P5DA7275_L2048

Mi Langbian – Grey-crowned Crocias, Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Mi Langbian là loài chim đặc hữu của Việt Nam, chúng chủ yếu được tìm thấy tại Cao nguyên Đà Lạt và được liệt và loài trong tình trạng nguy cấp. Chim có kích thước khoảng 22 cm có đỉnh đầu đến gáy màu xám, lưng và đuôi màu nâu đỏ, cổ họng, ngực và phần thân dưới màu trắng với các xọc đậm màu nâu.

Description:

Grey-crowned Crocias is endemic to Vietnam, where it has a mostly observed in the Da Lat Plateau and listed as endangered species. It is about 22 cm. It has grey crown to nape, brown back and tail, whitish throat, chest and underparts with bold brown flank streaks.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA7651_L2048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s