Sẻ thông họng vàng – Vietnamese Greenfinch

P5DA7905_L2048

Sẻ thông họng vàng (con trống) – Vietnamese Greenfinch (male), Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Sẻ thông họng vàng là chim đặc hữu của Đà Lạt. Chim có kích thước tương tự như các loài sẻ thông khác (khoảng 13 cm). Chim có bộ lông nổi bật với lưng và đầu màu đen, cổ và phần thân dưới màu vàng sáng. Chim trống có sọc đen dày ở ngực còn con mái thì không có.

Description:

Vietnamese Greenfinch is endemic species in Đà Lạt. It is similar size with other species in greenfinch group (approximately 13 cm). It is distinctive with black head and back and bright yellow throat and underpart. Male has heavily black streaks in it’s chest while female does not have.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA7945_L2048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s