Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler

P5DA7118_L2048

Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler, Di Linh, 5/2019

Mô tả:

Họa mi mày trắng là một loài có kích thước trung bình trong nhóm khướu (khoảng 22 cm). Chim có đỉnh đầu màu đen, mỏ lớn màu vàng, sọc đậm màu trắng trên mắt, mảng màu hạt dẻ giữa mặt và vai, cổ họng và thân dưới trắng và thân trên màu nâu pha màu olive.

Description:

White-browed scimitar babbler is medium-sized species in babbler group (about 22 cm), It has a blackish crown, a yellow strong bill, heavy white supercilium, chestnut pad between the side head and shoulder, white throat and underparts, and olive-brown upperparts.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA6683_L2048

Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler, Đà Lạt, 12/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s