Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler

P5DA6683_L640

Họa mi đất mày trắng – White-browed Scimitar Babbler, Đà Lạt, 12/2018

Họa mi mày trắng là một loài có kích thước trung bình trong nhóm khướu (khoảng 22 cm). Chim có đỉnh đầu màu đen, mỏ lớn màu vàng, sọc đậm màu trắng trên mắt, mảng màu hạt dẻ giữa mặt và vai, cổ họng và thân dưới trắng và thân trên màu nâu pha màu olive.

White-browed scimitar babbler is medium-sized species in babbler group (about 22 cm), It has a blackish crown, a yellow strong bill, heavy white supercilium, chestnut pad between the side head and shoulder, white throat and underparts, and olive-brown upperparts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s