Khướu ngực cam – Orange-breasted laughingthrush

P5DA6226_L2048

Khướu ngực cam – Orange-breasted laughingthrush, Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Khướu ngực cam là một loài có kích thước trung bình trong nhóm khướu (khoảng 26 cm). Đây là một loài đặc hữu của Việt Nam. Chim có bộ lông chủ yếu màu nâu với cổ đến phần dưới mắt màu đen, sọc nhỏ da cam trên mắt và ngực đến dưới đuôi màu da cam với các chấm đen ở ngực. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Orange-breasted laughingthrush is a medium-sized species in laughingthrush (about 26 cm). It is endemic to Vietnam. It is mostly plain brown apart with a black throat, an orange small stripe over the eye, and an orange breast to vent with black streaks in breast. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s