Đuôi cụt đầu đỏ – Blue pitta

P5DA7091_L2048

Đuôi cụt đầu đỏ (con trống) – Blue pitta (male), Đà Lạt, 12/2018

P5DA1267_L2048

Đuôi cụt đầu đỏ (con mái) – Blue pitta (female), Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Đuôi cụt đầu đỏ là loài có kích thước nhỏ trong nhóm đuôi cụt (khoảng 20 cm). Chim trống nổi bật với lưng và đuôi màu xanh dương, gáy màu da cam đỏ, có một sọc đen đậm ngang mắt và một sọc ngắn hơn dưới mắt, ngực có mảng màu đỏ nhạt nhiều vảy màu xanh dương ở thân dưới. Con mái tương đối giống con trống nhưng nhạt màu hơn và có lưng màu xanh xám.

Description:

Blue pitta is small sized species in pitta group (about 20 cm). Male is distinctive with bright blue back and tail, a reddish orange nape, a black eye strip and another shorter black strip below eye, light red breast and dense blue scales in white underparts. Female is similar to male but duller and has a grayish blue  back.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s