Đớp ruồi thiên đường Nhật bản – Japanese paradise flycatcher

P5DA8281_L2048

Đớp ruồi thiên đường Nhật bản (trống non) – Japanese paradise flycatcher (juvenile male), Di Linh, 5/2019

Mô tả:

Đớp ruồi thiên đường Nhật bản có kích thước nhỏ hơn một chút so với các loài khác nhưng nhóm đớp ruồi thiên đường (khoảng 19 cm, không kể đuôi trung tâm rất dài tới 30 cm của con trống). Chim có đầu ngực trên đen bóng với vòng mắt xanh da trời, bụng và bao đuôi dưới trắng và thân trên màu nâu hạt dẻ đậm. Chim mái có lông nhạt hơn (không có đuôi dài trung tâm).

Description:

Japanese paradise flycatcher is little small than others bird in paradise flycatcher group (about 19 cm, excluding elongated central tail of up to 25 cm of the male). It has glossy black head and upper chest with dark blue eyering, white belly and vent and dark chestnut upperparts. Female is generally duller (without elongated tail).

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA8309_L2048

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s