Phường chèo đen – Bar wing flycatcher shrike

Phường chèo đen (con mái) – Bar wing flycatcher shrike (female), Măng Đen, 2/2022

Mô tả:

Phường chèo đen là loài có kích thước trung bình (khoảng 14 cm). Chim trống có đỉnh đầu và thân trên màu đen, mảng trắng nổi bật trên cánh đen bóng, thân dưới màu trắng đục trong khi chim mái giống chim trống nhưng thân trên màu nâu.

Description:

Bar wing flycatcher-shrike is medium sized species (about 14 cm). Male has black crown and upperparts, prominent long white wing patch in glossy black, whitish underparts while female has brown upperparts

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

P5DA1365_L1024
Phường chèo đen (con trống) – Bar wing flycatcher shrike (male), Di Linh, 1/2020
P5DA1371_L1024
Phường chèo đen (con trống) – Bar wing flycatcher shrike (male), Di Linh, 1/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s