Cốc đế – Great cormorant

Cốc đế – Great cormorant, Cần Giờ, 12/2021

Mô tả:

Cốc đế là loài có kích thước lớn nhất trong nhóm chim cốc (khoảng 90 cm). Chim có bộ lông đen bóng với mảng trắng nổi bật dưới má và phần lông mặt màu hơi vàng. Khi bay, cổ chim tương đối to, cánh rộng và đuôi ngắn.

Description:

Great cormorant is the biggest sized species in the cormorant group (about 90 cm). It has glossy black plumage with a prominent white patch on lower sides of it’s head and yellow facial skin. In flight, it appears relatively thick-necked, large-winged and short-tailed.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA3916_L2048
Cốc đế – Great cormorant, Mã Đà, 4/2019

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s