Bắp chuối đốm đen / Streaked spiderhunter

Bắp chuối đốm đen / Streaked spiderhunter, Đà Lạt, 7/2022

Mô tả:

Bắp chuối đốm đen là loài có kích thước trung bình đến lớn trong nhóm bắp chuối (khoảng 20 cm). Chim có rất nhiều sọc trên đầu, mỏ to và dài, thân trên màu vàng olive, thân dưới màu trắng với rất nhiều sọc nhỏ màu olive. Chim trống và mái giống nhau.

Description:

Streaked spiderhunter is medium to large sized species in spiderhunter group (about 20 cm). It has a heavily streaked head, very large and long bill, yellow olive upperparts and whitish underparts with small olive streaks. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting fact:

Bắp chuối đốm đen / Streaked spiderhunter, Đà Lạt, 7/2022
P5DA7260_L2048
Bắp chuối đốm đen / Streaked spiderhunter, Đà Lạt, 12/2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s