Vịt mỏ thìa – Northern shoveler

Vịt mỏ thìa (con mái) – Northern shoveler (female),Ninh Bình, 12/2022

Mô tả:

Vịt mỏ thìa là loài có kích thước lớn trong nhóm vịt (khoảng 50 cm). Ngoài mùa sinh sản, vịt trống mỏ tối màu hình thìa, đầu và phần cổ trên màu xám đậm, ngực và mảng bên đuôi màu trắng, và phần lớn hông màu hạt dẻ. Vịt mái có mỏ giống vịt trống nhưng nhạt màu hơn và bộ lông màu nâu nhạt có nhiều chấm tối màu.

Description:

Northern shoveler is large sized species in duck group (about 50 cm). In non-breeding season, male has dark and  spatula-shaped bill, dark grey head and upper neck, white breast and white patch on sides of vent, and mostly chestnut sides diagnostic. Female has similar bill shaped but duller, scaly brownish plumage with heavily spotted.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Vịt mỏ thìa (con mái) – Northern shoveler (female), Xuân Thủy, 12/2021
Vịt mỏ thìa (con mái) – Northern shoveler (female),Ninh Bình, 12/2022
P5DA3388_L1024
Vịt mỏ thìa – Northern shoveler, Vân Long, 2/2020
P5DA3447_L1024

Vịt mỏ thìa (con trống) – Northern shoveler (male), Vân Long, 2/2020

P5DA3153_L1024
Vịt mỏ thìa (con mái) – Northern shoveler (female), Vân Long, 2/2020
Vịt mỏ thìa (con trống) – Northern shoveler (male), Xuân Thủy, 12/2021

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s