Vẹt ngực đỏ – Red breasted parakeet

Vẹt ngực đỏ (con mái) – Red breasted parakeet (female), HCM, 4/2022
Vẹt ngực đỏ (con trống) – Red breasted parakeet (male), HCM, 4/2022

Mô tả:

Vẹt ngực đỏ là loài có kích thước trung bình trong nhóm vẹt (khoảng 35 cm). Chim trống có mỏ màu đỏ với đỉnh mỏ màu vàng, sọc đen nhỏ ngang trán và sọc lớn đen ngang cổ, ngực màu hồng đậm pha tím, thân trên phần lớn màu xanh da trời, Chim mái có mỏ đen

Description:

Red-breasted parakeet is medium sized species in the parrot group (about 35 cm). Male has a thick and red bill with yellow tip, black line crossing forehead, very broad black band crossing throat and violet-tinged deep pink breast and mostly green upperparts. Female has a black bill.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Vẹt lùn – Vernal hanging parrot

Vẹt lùn (con mái) – Vernal hanging parrot (female), Mã Đà, 2/2022

Mô tả:

Vẹt lùn là loài có kích thước nhỏ nhất trong nhóm vẹt (khoảng 14 cm). Chim có vòng mắt trắng nổi bật trên bộ lông phần lớn màu xanh lá cây sáng, mỏ và lưng (đến tận lông bao đuôi trên) màu đỏ, chân màu vàng nhạt. Chim trống có một mảng xanh da trời nhạt trên cổ/ngực trên trong khi con mái không có.

Description:

Vernal hanging parrot is the smallest species in the parrot group (about 14 cm). It has a distinctive white eye-rings, bright green plumage, contrasting red bill and back (to uppertajl-coverts), dull yellow legs. Male has a light blue flush on lower throat/upper breast but not female.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Continue reading