Trảu họng vàng – Chestnut-headed bee-eater

P5DA1572 (2)_L2048
Trảu họng vàng – Chestnut headed bee-eater, Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Trảu họng vàng là loài có kích thước nhỏ trong họ chim ăn ong (khoảng 21 cm). Chim có đầu và vạch ngang cổ họng hung nâu, phần còn lại của cổ màu vàng nhạt, thân trên xanh lá cây và dưới đuôi xanh da trời nhạt. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Chestnut-headed bee-eater is small species in bee-eater group (about 21 cm). It has chestnut head and gorget, pale yellow throat, dark green upper parts and light blue vent. Both sexes are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading