Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta

P5DA7146_L2048

Đuôi cụt cánh xanh – Blue winged pitta, Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Đuôi cụt cánh xanh có kích thước nhỏ trong họ Pitta (chỉ khoảng 19 cm). Chim rất nhiều màu với đầu màu đen và lông mày nâu sáng, cổ họng trắng, thân trên xanh da trời nhạt, cánh xanh da trời đậm, thân dưới màu nâu sáng và dưới đuôi màu đỏ. Khi bay thấy rõ hai mảng trắng trên cánh. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

Blue winged pitta is small species in Pittidae family (about 19 cm). It is a colourful bird with a black head and buff supercilium, a white throat, light blue upper-parts, blue wings, buff underparts and a reddish vent area. In flight, it has very large white patch on primaries. Both sexes are identical.

Clips

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading