Vẹo cổ – Eurasian Wryneck

P5DA0129_L640

Vẹo cổ (con trống ngoài mùa sinh sản) – Eurasian Wryneck (male in non breeding season), Hà Nội, 12/2017

Vẹo cổ là một loài chim cỡ trung bình trong họ gõ kiến với chiều dài khoảng 16 cm. Chim trống ngoài mùa sinh sản có mỏ ngắn và sọc đen nhỏ từ mắt đến vai. Chúng có phần trên màu xám nâu đặc trưng với sọc đen lớn kéo dài ở giữa lưng từ gáy đến giữa lưng và phân thân dưới sọc và đốm nâu đậm.

Eurasian Wryneck is medium size in the woodpecker family with the length of approximately 16 cm. Male in non-breeding season has short bill and small black streaks from their eyes to shoulder. It has typical greyish-brown upper-part with broad dark central stripe on nape and mantle and light brown speckled and spotted underpart.   Continue reading