Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher

P5DA5050_L640

Đớp ruồi lưng xanh (con trống) – Green backed flycatcher (male), Hanoi, 4/2018

Đớp ruồi lưng xanh là chim có kích thước trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có lưng và đỉnh đầu xanh ô liu xám, lông mày và phần trên đuôi màu vàng, và mảng trắng trên cánh tối màu. Thân dưới chim trống (từ cổ họng đến phần dưới đuôi) màu vàng. Cả thân trên và thân dưới chim mái nhạt màu hơn chim trống, không có màu vàng trên đuôi và mảng trắng trên cánh.

Green backed flycatcher is common sized bird in flycatcher family (about 13 cm). Male and female are different. The male has greyish olive-green back and crown, yellow eyebrow and rump, and white patch on the dark wing. It’s undeparts (from throat to vent) are yellow. The female is duller in both upperparts and underpart with no yellow on rump or white wing-patch.

Continue reading