Đuôi cụt bụng vằn / Bar-bellied pitta

Đuôi cụt bụng vằn (con trống) / Bar-bellied pitta (male), Cúc Phương 3/2023
P5DA0400_L2048
Đuôi cụt bụng vằn (con mái) / Bar-bellied pitta (female), Cúc Phương, 12/2017

Mô tả:

Đuôi cụt bụng vằn có kích thước tương tự các loài khác trong họ Pitta có chiều dài khoảng 20 cm. Con trống có đỉnh đầu màu xanh lá cây, sọc đen rộng từ mắt tới hai bên gáy, lưng xanh lá cây đậm hơn và đuôi ngắn màu xanh da trời nổi bật. Chim có ngực màu nâu và nhiều sọc ngang màu vàng chanh hai bên hông.

Description:

Bar-bellied pitta is similar size to others in Pittidae family with length of aproximatly 20cm. The male has green crown, broad black bands from eyes to nape-sides, greener upperparts and distinctive blue and short uppertail. It has brown chest and greenish yellow bars at his flank.

Clips:

Thông tin thú vị:

Đuôi cụt bụng vằn là loài cận đặc hữu của Việt Nam sống ở các rừng thường xanh cao độ thấp. Ngoài Việt Nam, loài này chỉ có thể tìm thấy tại Thái Lan, Lào và Campuchia

Interesting facts:

Bar-bellied pitta is the near-endemic species of Vietnam which can be found in the low land forests. In addition to Vietnam, it can be only found in Thailand, Laos and Cambodia.

Continue reading